Windykacja wierzytelności i upadłość

Świadczymy usługi polegające na reprezentowaniu naszych Klientów na wszystkich etapach służących skutecznemu dochodzeniu ich wierzytelności na terenie Polski i poza jej granicami tak z umów jak i z papierów wartościowych ( weksle, gwarancje ):

  • Monitorowanie wierzytelności
  • Sporządzanie wezwań przedsądowych
  • Wnoszenie pozwów o zapłatę do Sądu
  • Reprezentowanie powodów/ pozwanych przed Sądami w postępowaniach gospodarczych
  • Formułowanie wniosków egzekucyjnych
  • Monitorowanie procesów egzekucyjnych

Reprezentujemy również naszych mocodawców w postępowaniach upadłościowych i układowych.

Poprzez proponowanie rozwiązań prawnych zmierzamy do pełnego zabezpieczenia wierzycieli przed nieuczciwością ich dłużników.

PEŁNA OBSŁUGA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ( RÓWNIEŻ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW )

Kancelaria Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz

tel.: +48 602 272 911
e-mail: adwokat@pkuras.pl
NIP: 953-101-32-01
nr rach.: 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

[put_wpgm id=1]