Majątkowe prawo małżeńskie i niemałżeńskie

Udzielamy pomocy prawnej dotyczącej rozliczeń majątkowych małżonków w trakcie trwania małżeństwa; po jego ustaniu, a także osób pozostających w związkach niefomalnych w trakcie ich trwania i po ich ustaniu.

Zapewniamy doradztwo w zakresie :

  • umów majątkowych małżeńskich
  • wspólności i odrębności majątkowej małżonków
  • odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez współmałżonka
  • zniesienia wspólności majątkowej
  • podziału majątku wspólnego w drodze umowy jak i przez Sąd
  • rozliczeń związków konkubenckich
Kancelaria Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz

tel.: +48 602 272 911
e-mail: adwokat@pkuras.pl
NIP: 953-101-32-01
nr rach.: 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

[put_wpgm id=1]