Prawo obrotu nieruchomościami i korzystania z nieruchomości

Służymy pomocą prawną w każdej fazie procesów inwestycyjnych związanych z obrotem ( zakup, sprzedaż ) i użytkowaniem nieruchomościami.

Pomagamy rozstrzygać spory na płaszczyźnie uprawnień i obowiązków uczestników procesu budowlanego.

Oferujemy nasze usługi w zakresie windykacji na rzecz osób pozbawionych prawa własności nieruchomości oraz zagrożonych naruszeniem ich władztwa nad nieruchomościami i to tak w aspekcie rzeczowym, jak i ochrony praw właścicieli do korzystania z nieruchomości bez zakłóceń mających zwoje źródło w bezprawnych działaniach właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich.

Podejmujemy się oceny ryzyk związanych z zakupem lub dzierżawą, czy najmem nieruchomości.

Reprezentujemy właścicieli w sporach ze współwłaścicielami nieruchomości dotyczącymi utrzymania i korzystania z nieruchomości wspólnej.

Kancelaria Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz

tel.: +48 602 272 911
e-mail: adwokat@pkuras.pl
NIP: 953-101-32-01
nr rach.: 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

[put_wpgm id=1]