Prawo rekompensaty szkód osobowych i majątkowych

spowodowanych błędami medycznymi

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek błędów medycznych będących konsekwencją :

 • zawinionego naruszenia wiedzy i sztuki medycznej
 • działania lub zaniechania sprzecznego z przyjętymi regułami postępowania medycznego
 • sprzeczności zachowania z nakazaną ostrożnością w postępowaniu medycznym
 • naruszenia obowiązku ostrożności
 • błędów diagnostycznych
 • błędów organizacyjnych
 • błędów popełnionych w trakcie nieterapeutycznych czynności medycznych

Nasze usługi świadczymy począwszy od :

 • etapu reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin w postępowaniach karnych przeciwko winnym narażenia lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu i życiu pacjenta

poprzez reprezentowanie osób pokrzywdzonych :

  • na etapie dochodzenia rekompensaty zakładów opieki zdrowotnej obejmującej
   • pełne odszkodowanie majątkowe za uszczerbek na zdrowiu
   • pełne pokrycie kosztów leczenia
   • zapłatę odpowiedniej renty
   • wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

a w wypadku odmowy wypłaty powyższych świadczeń :

 • podejmujemy się reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin przed Sądami na terenie całej Polski w procesach przeciwko zakładom opieki zdrowotnej

spowodowanych wypadkami drogowymi

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków drogowych.

Nasze usługi świadczymy począwszy od :

  • etapu reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin w postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadków drogowych

poprzez reprezentowanie osób pokrzywdzonych :

  • na etapie dochodzenia rekompensaty od firm i towarzystw ubezpieczeniowych obejmującej : pełne odszkodowanie majątkowe za utracone i zniszczone mienie
   • pełne pokrycie kosztów leczenia
   • zapłatę odpowiedniej renty
   • wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

a w wypadku odmowy wypłaty powyższych świadczeń :

 • podejmujemy się reprezentowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin przed Sądami na terenie całej Polski w procesach przeciwko firmom i towarzystwom ubezpieczeniowym
Kancelaria Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz

tel.: +48 602 272 911
e-mail: adwokat@pkuras.pl
NIP: 953-101-32-01
nr rach.: 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

[put_wpgm id=1]