Prawo pracy

Świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa pracy obejmujące bieżące doradztwo w zarządzaniu zespołami pracowników :

  • Realizacja obowiązków stron wynikających z zawartych umów o pracę
  • Rozwiązywanie sporów wynikających z interpretacji przepisów prawa pracy
  • Wykładnia obowiązujących układów zbiorowych, regulaminów pracy i wynagradzania
  • Negocjacje ze związkami zawodowymi
  • Organizacja czasu pracy w przedsiębiorstwie
  • Odpowiedzialność materialna pracowników
  • Reprezentowanie pracodawców w sporach przez Sądami powszechnymi

PEŁNA OBSŁUGA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ( RÓWNIEŻ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW )

Kancelaria Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz

tel.: +48 602 272 911
e-mail: adwokat@pkuras.pl
NIP: 953-101-32-01
nr rach.: 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

[put_wpgm id=1]