Prawo umów i kontraktów handlowych

Opiniujemy, sporządzamy, weryfikujemy i negocjujemy umowy funkcjonujące w obrocie gospodarczym

Przygotowujemy projekty ofert, porozumień, regulaminów, protokołów i uchwał

Bierzemy aktywny udział w negocjacjach dotyczących kształtowania treści kontraktów

Zajmujemy się problematyką odpowiedzialności stron umów

PEŁNA OBSŁUGA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ( RÓWNIEŻ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW )

Kancelaria Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz

tel.: +48 602 272 911
e-mail: adwokat@pkuras.pl
NIP: 953-101-32-01
nr rach.: 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

[put_wpgm id=1]