Prawo spółek

Zespół naszej kancelarii:

  • Pomaga przy tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego tak osobowych, jak i kapitałowych
  • Konstruuje umowy i statuty spółek
  • Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw i przedsięwzięć gospodarczych
  • Realizuje obsługę prawną inwestycji kapitału zagranicznego w Polsce i kapitału polskiego za granicą
  • Przygotowuje projekty umów i kontraktów handlowych w obrocie krajowym i międzynarodowym
  • Prowadzi obsługę prawną zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
  • Opracowuje ocenę następstw transferu kapitału

Świadczymy pomoc prawną członkom Zarządów i Rad Nadzorczych i innych organów w spółkach kapitałowych prawa handlowego.

Poprzez doradztwo i reprezentację prawną niwelujemy wszelkie ujemne następstwa przewidziane przepisami w odniesieniu do działań i zaniechań osób piastujących funkcje w organach Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółek Akcyjnych.

Reprezentujemy osoby prawne : Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Akcyjne w sporach z byłymi członkami ich organów w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej.

PEŁNA OBSŁUGA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH ( RÓWNIEŻ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW )

Kancelaria Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz

tel.: +48 602 272 911
e-mail: adwokat@pkuras.pl
NIP: 953-101-32-01
nr rach.: 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

[put_wpgm id=1]