Prawo ubezpieczeń

Zapewniamy realizację i ochronę praw klientów firm i towarzystw ubezpieczeniowych wynikających z :

  • zawartych umów ubezpieczenia mienia
  • zawartych umów ubezpieczenia komunikacyjnego
  • zawartych umów ubezpieczenia na życie

W imieniu naszych mocodawców reprezentujemy ich interesy w sprawach o waloryzację świadczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.

Kancelaria Adwokacka
adw. Paweł Kuras
ul. Zamoyskiego 8/4
85-063 Bydgoszcz

tel.: +48 602 272 911
e-mail: adwokat@pkuras.pl
NIP: 953-101-32-01
nr rach.: 28 1240 6452 1111 0000 5765 2504

[put_wpgm id=1]